مجاهد313 // جانم فدای رسول الله صل الله علیه و آله

بیانات امام خامنه ای در دیدار بسیجیان استان كرمانشاه‌

در سومین روز از سفر به كرمانشاه

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

والحمد للَّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام على سیّدنا و نبیّنا ابى‌القاسم محمّد و على ءاله الأطیبین الأطهرین المنتجبین سیّما بقیةاللَّه فى الأرضین‌.

 اگرچه از گذشته، هم از دور، هم از نزدیك، منطقه‌ى  كرمانشاه و مردم كرمانشاه را تا حدود زیادى میشناختم، اما در این دو سه روز كوتاهى كه خداوند توفیق داد با شما مردم عزیز در بخشهاى مختلف ملاقات كردم و مطالعه كردم و رفتارها را دیدم، ارادتم به كرمانشاه و كرمانشاهى بیشتر شد. خدا را سپاسگزاریم كه توفیق و هدایت خود را شامل این مردم باصفا، مؤمن، صادق، داراى مروت و فتوت و جوانمردى كرده و بحمداللَّه نسل جوان و رو به رشدِ این منطقه و این استان، همان خصوصیات مثبت و برجسته و ممتازى را كه گذشتگان آنها از خلقیات اجتماعى براى آنها به ارث گذاشتند، حائز شده و مهمتر این كه فكر انقلاب، جریان انقلاب، روحیه‌ى انقلابى، منطق انقلاب و سخن انقلاب در این استان زنده است.

 برنامه‌هاى امروز هم برنامه‌هاى خوبى بود. از برنامه‌ریزان محترم این جلسه هم تشكر میكنیم؛ هم سرود دسته‌جمعى‌شان، هم ورزش باستانى‌شان خوب بود. از جوانهائى كه میل به ورزش دارند، آمادگى ورزش دارند، بجد میخواهیم كه این احساس توانائى را در خودشان جدى كنند. مجموعه‌ى نسل حاضر ما در كنار پیشرفتهاى معنوى، پیشرفتهاى فكرى و چیزهائى كه انقلاب به ما هدیه داده است - كه من اجمالاً عرض خواهم كرد - آمادگى‌هاى جسمانى خودشان را تأمین كنند. سلامت جسمى و توانائى جسمانى، براى مردانى كه اهل معنا، اهل معنویت، اهل فكر و اهل اهداف والا هستند، چیز لازمى است و بسیار مفید و كمك‌كار آنهاست.

 امروز در این جلسه، مسئله و بحث بر سر سپاه و بسیج است. سپاه به عنوان یك نهاد، یك شاخه‌ى برآمده‌ى برومندى از ریشه‌ى این انقلاب و این نظام، و بسیج هم به عنوان یك حادثه‌ى بدیع و بى‌نظیر در مجموعه‌ى حوادث انقلاب، باید مورد توجه قرار بگیرد.

 یكى از چیزهائى كه در هر حركت عمومى و در هر نهضت لازم است، این است كه بر اساس تفكرات و مبانى پایه‌اى این نهضت و این جریان، هم بایستى «واژه‌سازى» بشود، هم بایستى «نهادسازى» بشود. وقتى یك فكر جدید - مثل فكر حكومت اسلامى و نظام اسلامى و بیدارى اسلامى - مطرح میشود، مفاهیم جدیدى را در جامعه القاء میكند؛ لذا این حركت و این نهضت باید واژه‌هاى متناسب خودش را دارا باشد؛ اگر از واژه‌هاى بیگانه وام گرفت، فضا آشفته خواهد شد، مطلب ناگفته خواهد ماند.

 ما مردم‌سالارى را قبول داریم، آزادى را هم قبول داریم، اما لیبرال‌دموكراسى را قبول نداریم. با اینكه معناى لغوى «لیبرال‌دموكراسى»، همین آزادى و همین مردم‌سالارى است، اما واژه‌ى لیبرال‌دموكراسى در اصطلاح مردم عالم، در معرفت و شناخت مردم عالم، با یك مفاهیمى همراه است كه ما از آن مفاهیم بیزاریم؛ نمیخواهیم آن اسم را بر روى مفهوم پاكیزه و سالم و صالح و خالصِ خودمان بگذاریم؛ لذا ما براى نظام مطلوب خودمان، اسم جدید میگذاریم؛ میگوئیم مردم‌سالارى اسلامى، یا جمهورى اسلامى؛ یعنى نام جدید انتخاب میكنیم. یا براى تقسیم درست ثروت و استفاده‌ى همگان از ثروتهاى عمومى، كه یكى از اهداف والا و اساسى اسلام است، از واژه‌ى «سوسیالیسم» استفاده نمیكنیم. با اینكه سوسیالیسم هم از لحاظ معناى لغوى ناظر به همین معناست، لیكن با یك مفاهیم دیگرى همراه است كه ما از آن مفاهیم بیزاریم؛ با یك واقعیتهائى در تاریخ و در جامعه همراه شده كه ما آنها را قبول نداریم. لذا ما به جاى استعمالات و اصطلاحاتى كه بین چپ‌روها و ماركسیستها و اینها معروف بود، اصطلاح «استكبار» را، اصطلاح «استضعاف» را، اصطلاح «مردمى بودن» را مطرح كردیم و آوردیم. ما آوردیم، یعنى انقلاب آورد، نه اینكه اشخاص خاصى در این زمینه تأثیر حتمى و قاطعى داشته باشند.

 همین طور است نهادسازى. وقتى یك انقلاب و یك حركت تحقق پیدا میكند، بایستى دستگاه‌هاى مجرى خود را - آن مجموعه‌هائى كه آن هدفها را باید دنبال كنند - به وجود بیاورد. یكى از كارها این است كه دستگاه‌هاى موجود جامعه را متحول كند، یكى دیگر این است كه دستگاه متناسب با خواست خود را به وجود بیاورد. هر دو سخت است، هر دو جزو كارهاى دشوار است. انقلاب اسلامى هر دو را انجام داد. فرض كنید در مقوله‌ى نظامى، ارتش كه ساخته و پرداخته‌ى فرهنگ دیگرى و نظام دیگرى و كسان دیگرى بود، تبدیل شد به یك ارتش انقلابى، به یك ارتش متدین و مؤمن؛ ساختهایش هم تغییر پیدا كرد، روشهایش هم تغییر پیدا كرد، شعارهایش هم تغییر پیدا كرد؛ در آن، تحول به وجود آمد. در كنار این، نهاد نوپا و تازه‌اى از خود انقلاب روئید و آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى بود؛ كه اگر این دومى نمیشد، اوّلى هم امكان‌پذیر نبود. اینها هنرهاى انقلاب است كه امام بزرگوار ما مظهر اِعمال این هنرها و فهم دقیق از نیاز جامعه و نیاز آینده بود و این را با قدرت، با قاطعیت و با پیگیرى انجام داد.

 این حركت عظیم بسیج، این اقدامى كه امام در سازماندهى بسیج كرد - مطالبه‌ى سازماندهى بسیج را امام كرد، ارتش بیست میلیونى را امام مطرح كرد - یكى از همان كارهاى معجزآساى انقلاب بود كه امام انجام داد.

 من آن روز عرض كردم؛ وقتى یك نظامى، یك كشورى، یك ملتى با این آرمانهاى والا و بظاهر دست‌نیافتنى - مقابله‌ى با ظلم جهانى، مقابله‌ى با سلطه‌ى بین‌المللى قدرتها، مقابله‌ى با نظام سلطه، مقابله‌ى با استضعاف و استكبار، هر دو - سر كار مى‌آید، طبعاً دشمنان گردن‌كلفتى دارد، دشمنان بزرگى دارد، قدرتهاى بزرگى به میدان او مى‌آیند براى مقابله‌ى با او؛ لذا باید آمادگى‌هاى لازم را در خود به وجود بیاورد. یكى از اركان این آمادگى‌ها، همین مسئله‌ى بسیج بود.

 امام با این مضمون فرمودند كه وقتى بیست میلیون انسانِ آماده‌ى مبارزه‌ى با سلاح در یك جامعه‌اى باشد، هیچ قدرتى در دنیا طمع نمیورزد؛ میفهمد هزینه‌ى تهاجم به این مجموعه، هزینه‌ى زیادى است. «ارتش بیست میلیونى» را امام مطرح كردند؛ البته بیست میلیون در مقایسه‌ى با جمعیت آن روز كشور كه حدود چهل میلیون بود؛ بعد ما عرض كردیم «ارتش ده‌ها میلیونى». واقع قضیه هم همین است. البته این معنایش این نیست كه همه‌ى جامعه نظامى میشوند، همه تفنگ دست میگیرند؛ معنایش این است كه همه آماده‌ى دفاع میشوند، آماده‌ى مبارزه‌اند. ملتى كه همه آماده‌ى مبارزه‌اند، این ملت دیگر شكست نخواهد خورد. هر توطئه‌اى در مقابل این ملتِ اینچنینى، اینجور با این سطح از آمادگى، نقش بر آب خواهد شد. امام یك چنین ابتكارى را كرد. لذا در آذر 58 امام بسیج را اعلان كردند، تشكیل دادند؛ تا آخر عمر هم امام نسبت به بسیج، همین نگاه اهتمام‌ورزانه را داشتند. «بسیج مدرسه‌ى عشق است»، «مكتب شاهدان و شهیدان گمنام است»، «بسیج لشكر مخلص خداست»؛ اینها تعبیرات امام بزرگوار است. این نشانه‌ى درست شناختن نیاز این كشور و این ملت و این نظام است در حال و آینده؛ این یك چیزى است كه همیشه به آن احتیاج است؛ پنجاه سال دیگر هم همین نیاز وجود دارد.

 البته بسیجى كه در سال 58 تشكیل شد، نیازهاى آن روز را تأمین میكرد - این یك نیاز بود - امروز بسیج نوع نیازهاى دیگرى را برآورده میكند. مسائلى كه امروز مطرح است، آن روز مطرح نبود. امروز بسیج ما در زمینه‌ى علم، در زمینه‌ى ابتكار، در زمینه‌ى نوآورى، پیشرو است. این هم هنر امام بود. امام در همین نوشته‌اى كه در آذر 67 مرقوم كردند - یعنى آخر عمرشان، تقریباً ده سال بعد از آن نوشته‌ى اول - از دانشجویان و طلاب میخواهند كه بسیج تشكیل بدهند؛ بسیج دانشجو و بسیج طلبه. این نشان‌دهنده‌ى این است كه نیازى كه كشور به روحیه‌ى بسیجى دارد، مربوط میشود به همه‌ى زمینه‌ها، از جمله زمینه‌هائى كه در قلمرو حوزه‌هاى علمیه است و زمینه‌هائى كه در قلمرو دانشگاه‌هاست. امروز در حوزه‌ى علمیه هم فضلاى بسیجى ما، علماى بزرگ بسیجى ما حضور دارند، افتخار هم میكنند. امام هم افتخار میكرد. امامِ با آن عظمت، میگفت من افتخارم این است كه یك بسیجى‌ام. در دانشگاه هم همین جور است. در دانشگاه هم بسیج دانشجو، بسیج استاد، یك پدیده‌ى پیشرونده و پیشرو محسوب میشود.

 امروز ما در همه‌ى زمینه‌ها مسائلى داریم كه آن روز نداشتیم. آن روز این پیشرفتهاى علمى نبود. اول انقلاب، همّ و غمّ نظام و بسیج و سپاه و همه‌ى مسئولین كشور و انقلاب این بود كه این موجودیت جدید را حفظ كنند؛ این نهالى كه تازه از سرزمین این مملكت روئیده بود، نگذارند از بین برود و بركنده شود. در همین غرب كشور، در منطقه‌ى جنوب شرقى كشور، در منطقه‌ى شمال شرقى كشور، در منطقه‌ى جنوب غربى كشور، در مناطق گوناگون، مستكبرین، دشمنان انقلاب، دشمنان اسلام، دشمنان ایران حوادثى را به راه انداخته بودند. آن روز جوانان مؤمن و دلباخته، با روحیه‌ى خودجوش بسیجى توى میدان مى‌افتادند و جان خودشان را فدا میكردند؛ كه من مثالهاى كرمانشاه‌اش را، هم دیروز در دیدار با خانواده‌هاى شهدا بعضى را اشاره كردم، هم در صحبت پریروز؛ كه یك ماه بعد از انقلاب، انسان میدید این حركتهاى خودجوش مردمى، این جوانها، از همین كرمانشاه دارند حركت میكنند. بسیج این است. بسیج، حركت برخاسته‌ى از ایمان، از عشق، از اعتماد به نفس و توأم با ابتكار است.

 در همه‌ى زمینه‌ها باید ابتكار كرد. من حالا نگاه میكردم به همین ورزش باستانى؛ به قول قدیمى‌ها، این نیم‌گودى كه اینها اجرا كردند، پر از ابتكار بود. خب، ما گودهاى ورزش باستانى را در دوران جوانى دیدیم؛ مكرر، همه جا، همه جور؛ یك روش ثابت و مستقرى داشت، همیشه و همه جا هم همان تكرار میشد. البته بد هم نبود، خوب بود، اما این همه نوآورى در آن نبود. امروز من مى‌بینم كه این جوانها همان پایه‌هاى ورزشىِ قدیمى را گرفته‌اند، این را با انواع و اقسام ابتكارها و زیبائى‌ها و ظرافتها مُذهّبش كردند، خراطى كردند، نقاشى كردند، یك چیز زیبائى از آب درآوردند؛ این ابتكار است. حالا این در زمینه‌ى ورزش باستانى است؛ در همه‌ى زمینه‌ها این ابتكار ممكن است. ابتكار در نوع فرماندهى، ابتكار در نوع جنگیدن، ابتكار در نوع جنگ‌افزار، ابتكار در نوع سازماندهى؛ این مال محدوده‌ى نیروهاى مسلح. بعد برویم بیرونِ نیروهاى مسلح. ابتكار در نوع دیپلماسى. عرصه‌ى عظیم دیپلماسى با انواع شیطنتها همراه است. عرصه‌ى دیپلماسى، عرصه‌ى شیطنت است؛ مى‌بینید دیگر. البته خدا را شكر كه دشمنان ما را از كسانى قرار داده كه نمیفهمند چه كار باید بكنند؛ هى اقدام میكنند، هى غلط میكنند، اشتباه میكنند، هى پاشان توى چاله میرود؛ عبرت هم نمیگیرند، دوباره همان را تكرار میكنند؛ مثل همین حرفهائى كه در تبلیغاتشان، در اظهاراتشان میگویند و انجام میدهند. عرصه‌ى دیپلماسى، یك چنین عرصه‌اى است؛ هوشمندى لازم است، ابتكار عمل لازم است، نوع برخورد مبتكرانه لازم است؛ اینها ناشى از همین روحیه‌ى انقلابى‌اى است كه ما از آن تعبیر میكنیم به روحیه‌ى بسیجى، روحیه‌ى جوان، مبتكر، پیشرو، داراى اعتماد به نفس.

 در زمینه‌ى اقتصاد هم همین جور، در زمینه‌ى فعالیتهاى تولیدى هم همین جور، در زمینه‌ى پیشرفت علمى و تحقیقى هم همین جور. بنابراین منطقه‌اى كه ما نام بسیج را بر آن اطلاق میكنیم و روحیه‌ى بسیجى را در آن گسترش میدهیم، یك منطقه‌ى محدود نیست، فقط منطقه‌ى نظامى نیست؛ همه‌ى بخشهاى كشور میتوانند داراى روحیه‌ى بسیجى باشند. علم‌آموزى بسیجى، ثروت‌آموزى بسیجى، دیپلماسى بسیجى، سیاست‌ورزى بسیجى، مدیریت بسیجى، سازماندهى بسیجى؛ مفهوم بسیج شامل حال همه‌ى این زمینه‌ها میشود؛ معنایش هم عبارت است از نوآورى و ابتكار و اخلاص.

 پایه‌ى اصلى كار بسیجى، اخلاص است. «گمنام»، از جمله‌ى تعبیرات امام است: «مكتب شاهدان و شهیدان گمنام». گمنام یعنى دنبال نام و نشان نبودن. گفت: «در كیش ما تجرد عنقا تمام نیست/در قید نام ماند اگر از نشان گذشت».(1) براى خدا كار كردند، كه این ناشى است از روحیه‌ى اعتماد به خدا؛ میدانیم كه پیش خداى متعال ضایع نمیشود. شما در خلوت عبادت میكنید، با خدا حرف میزنید، كسى هم نمیفهمد؛ خاطرتان هم جمع است كه خدا دارد مى‌بیند، این عبادت را محسوب میكند؛ كرام‌الكاتبین الهى نمیگذارند این عبادت شما مثل عملى كه انجام نشده، بماند؛ نه، تحقق پیدا كرده، این را یادداشت میكنند؛ آن وقت «فمن یعمل مثقال ذرّة خیرا یره»؛(2) همین را مى‌بینید. عین همین در فعالیتهاى اجتماعى است. شما یك حركتى را انجام میدهید براى خدا، یك اقدامى را میكنید براى خدا، یك تصمیمى را میگیرید براى خدا، هیچ كس هم نمیفهمد؛ براى این تصمیم، پیش هیچ كس هم تفاخر نمیكنید؛ این را خداى متعال میفهمد، میداند، مینویسد. به خداى متعال اعتماد دارید، به خداى متعال حسن ظن دارید. حالا گیرم دیگران نفهمیدند. مگر دیگران چقدر به ما مزد میدهند؟ در مقابل مزد الهى، این مزدهاى دنیوى مگر چقدر است؟ بسیجى اینجورى فكر میكند؛ لذاست كه اخلاص به خرج میدهد، مخلصاً للَّه كار را انجام میدهد. اخلاص، یكى از خصوصیات است. اگر اخلاص شد، آن وقت خودپرستى‌ها و خودمحورى‌ها و اینها بركنار خواهد شد؛ ثروت‌اندوزى براى خود، دست دراز كردن به اینجا، به آنجا، دیگر ممنوع خواهد شد. اینها همه‌اش ناشى از شرك است؛ شرك پنهان. وقتى كه اخلاص بود، شرك نبود، اینها دیگر از بین خواهد رفت. روحیه‌ى بسیجى این است. در مدیریتهاى كشور، در نظام عمومى كشور و سازماندهى عمومى كشور، در فعالیتهاى گوناگون، در فعالیتهاى مرسوم دولتى، در فعالیتهاى شخصى، همه جا روحیه‌ى بسیجى میتواند خودش را نشان بدهد.

 البته براى بخش نظامى و آمادگى‌هاى دفاعى، یك امتیاز وجود دارد. وقتى ما میگوئیم همه جا بسیج هست، معنایش این نیست كه از بسیجِ بیست میلیونى‌اى كه امام گفت - یا ده‌هامیلیونىِ بعد از امام - غفلت كنیم؛ نه، نه؛ آن لازم است. با آرزوها و آمال و نگاه‌هاى بلندنظرانه‌اى كه ملت ما دارد، آمادگى دفاعى لازم است و همیشه باید وجود داشته باشد؛ همراه با ابتكار، همراه با نوآورى. لذاست كه ما از سازماندهى‌هاى بسیج كاملاً حمایت میكنیم. عمق فكر و بصیرت هم در این سازماندهى‌ها باید مورد ملاحظه قرار بگیرد. یعنى جوانان عزیز ما بدانند، آگاهانه حركت كنند؛ بدانند دنبال چه هستند.

 در بین مجموعه‌ى این حركاتى كه در اطراف جهان وجود دارد؛ این آمیختگى حق و باطل، این تسلط و هیمنه‌ى ظالمانه و شیطانىِ انسانهاى شیطان‌صفت بر زندگى دیگران؛ در این فضاى كذائى، كه فضاى استكبار است، همان فضاى نظام سلطه است كه ما بارها تكرار كرده‌ایم، یك ملتى پیدا شده كه حرف حق میزند، دنبال حق است، دنبال حقوق انسانهاست، دنبال استقرار عدالت است. این ملت، ملت عزیز ایران است؛ به بركت اسلام، به بركت انقلاب. ملت ایران پاى این حرف ایستاده است. به خاطر ایستادگى ملت ایران، این فكر بتدریج جاى خود را در این منطقه باز كرده، بلكه در جهان باز كرده؛ حالا ما در این منطقه‌اش را داریم مى‌بینیم. این یك حقیقتى است.

 بدیهى است كه شیطانهاى عالم دست برنمیدارند؛ تا وقتى از پا نیفتند، دست برنمیدارند. حكومت منحرف و كج و غلط شوروى تا وقتى بود، مثل همین نظام لیبرال‌سرمایه‌دارى و - به قول خودشان - لیبرال‌دموكراسى، با اسلام و جمهورى اسلامى مخالف بود. میدانید اینها در صد تا مسئله با هم مخالف بودند، اما در چند مسئله با همدیگر توافق داشتند؛ یكى از آن مسائل و در رأس آنها، مبارزه‌ى با قیام اسلام و پیشرفت اسلام و نظام جمهورى اسلامى بود. ولى خب، نظام منحرفِ شیطانىِ شوروى نابود شد، این یكى هم نابود خواهد شد؛ اما تا هستند، زور خودشان را میزنند و همه‌ى همت خودشان را به میدان مى‌آورند براى مقابله‌ى با نظام اسلامى؛ البته بلاشك بى‌فایده است. اگر این طرف ایستادگى داشته باشد، صبر داشته باشد، امید را در دل خود از دست ندهد و دنبال كند، قطعاً پیروزى با این طرف است؛ این یكى از سنتهاى الهى است. خداى متعال صادق است، اصدق القائلین است؛ «و لینصرنّ اللَّه من ینصره»،(3) «ان تنصروا اللَّه ینصركم».(4)

 یك جبهه‌اى دارد حق را تعقیب میكند، دنبال میكند؛ جبهه‌ى مقابل او به دنبال باطل است. یك وقت هست كه این جبهه‌ى حق میترسند؛ خب بله، معلوم است كه شكست میخورند؛ حقند، اما شكست میخورند. یك وقت هست كه بى‌صبرى نشان میدهند، البته شكست میخورند؛ یك وقت حرف حق دارند، اما به لوازمش عمل نمیكنند، دنبال دنیا و مادیت و عشرتند، البته شكست میخورند. خداى متعال چك سفیدى نداده است كه شما چون برحقید، حتماً پیروز خواهید شد؛ نه، شما پیروز خواهید شد، چون برحقید، و چون ایستادگى میكنید. اگر بایستید، پیروز خواهید شد. ولى تا فرا رسیدن آن پیروزى نهائى، مبارزه، درگیرى و چالش ادامه دارد.

 در دل نظام اسلامى باید یك نیروى دفاعىِ قادر، بیدار، مستحكم و آماده به كارى همیشه وجود داشته باشد؛ این همان روحیه‌ى بسیجى است. ارتش هم میتواند روحیه‌ى بسیجى داشته باشد، سپاه هم میتواند روحیه‌ى بسیجى داشته باشد، یگانهاى بسیج هم كه با همین مبنا تشكیل شدند، میتوانند روحیه‌ى بسیجى داشته باشند، دستگاه‌هاى دولتى هم میتوانند روحیه‌ى بسیجى داشته باشند، دستگاه‌هاى انتظامى هم میتوانند روحیه‌ى بسیجى داشته باشند، دستگاه دیپلماسى هم میتواند روحیه‌ى بسیجى داشته باشد. اگر این شد، پیروزى حتمى و سریع خواهد شد. به بسیجى با این چشم نگاه كنیم، به روحیه‌ى بسیجى با این چشم نگاه كنیم؛ و این روحیه را هرچه میتوانیم، زنده بداریم.

 از جمله‌ى اساسى‌ترین كارهائى كه بر عهده‌ى بسیج است و در بافت درونىِ هویت بسیج دخالت دارد، عبارت است از حمایت و دفاع از اصول مسلّم اسلامى. این هم در بیانات امام هست؛ اصول تغییرناپذیر اسلامى. اینجا بسیج، یك نقش فرادوره‌اى پیدا میكند. بسیج نگاه میكند ببیند كه این حركت عمومى انقلاب و نظام از مسیرِ درست منحرف نشود؛ مراقب است كه انحراف به وجود نیاید؛ هر جا انحرافى مشاهده شد، بسیج در مقابل آن مى‌ایستد. این از جمله‌ى خصوصیاتى است كه مربوط به بسیج است؛ یعنى در مقابل انحرافات مى‌ایستد. خط مستقیم به سمت اهداف والاى انقلاب اسلامى، بدون هیچگونه انعطاف و انحراف؛ از خصوصیات بسیج این است. این دیگر نگاهى از بالاست، نگاهى فرادوره‌اى است؛ در واقع فرازمانى است. در بعضى از بخشها ممكن است اشكالاتى پیش بیاید؛ حركت عمومى باید حركت مستقیمى باشد. این نگاه، نگاه بسیجى است.

 یكى از چیزهائى هم كه من لازم است عرض كنم، این است كه بسیج با همین خصوصیاتى كه گفته شد، پایبند به قوانین و مقررات و ارزشهائى است كه در قالب نظام مجسم شدند. ابتكار باید به وجود بیاید، نوآورى باید به وجود بیاید، اما بى‌انضباطى نه. یك عده‌اى اشتباه میكنند؛ خیال میكنند بسیجى یعنى كسى كه پابند به مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط مستقر در جامعه نیست؛ نخیر، این اشتباه است، این خطاست. البته اگر چنانچه هویت كلى بسیج كه گاهى در مجموعه‌ى نظام خودش را نشان میدهد - یعنى شامل رهبرى و مجموعه‌ى قانونگذار و اینها - ببیند یك ضابطه‌اى مانع است، آن ضابطه را عوض میكند. ضابطه را عوض میكند، نه اینكه بى‌ضابطگى و بى‌انضباطى به خرج بدهد. از دوره‌ى جنگ، در زبان بعضى‌ها بود كه بسیج بى‌هوا حركت میكند - میگفتند بسیجِ بى‌ترمز - علت هم این بود كه در میدانهاى جنگ، در عرصه‌هاى نبرد، بسیجى‌ها همین طور هى پا به زمین میكوبیدند، اصرار داشتند كه حمله انجام بگیرد؛ میخواستند زودتر تهاجم كنند. آن روحیه‌ى هیجان و نشاط جوانى، آنها را به سمت میدانها میكشاند. خب، فرمانده‌ها همه جا مصلحت نمیدانستند؛ نگه میداشتند. یك نوع كشمكشِ اینجورى همیشه در بخشهاى مختلف جبهه‌هاى نبرد وجود داشت. میگفتند بسیج بى‌ترمز است. این به این معنا نیست كه بسیج بى‌انضباط است، یا باید بى‌انضباط باشد، یا بى‌انضباطى یك ارزش است؛ ابداً. خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن، یك ارزش است. امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) به فرزندانش وصیت میكند: «اوصیكم بتقوى اللَّه و نظم امركم»؛(5) كارتان را منظم داشته باشید، نظم داشته باشید. اگر نظم از بین رفت، اگر این آهنگِ درست از بین رفت، ناهنجارى به وجود مى‌آید؛ در همه جا همین جور است. نظم است كه زمینه براى موفقیت فراهم میكند. یك نیروى نظامى هم اگر نظم نداشته باشد، بكلى بى‌فایده میشود. این تشریفاتى كه شما در نیروهاى نظامى ملاحظه میكنید، این رژه و سان و درجه و لباس و منظم بودن، اینها همه‌اش این نیست كه بخواهند ظاهر را درست كنند؛ نه، این عادت دادن نیروى نظامى به انضباط است، به نظم است. شما از اینجا باید حركت كنید، از این خط یك قدم آن طرف‌تر نباید پا را بگذارید؛ این نظم است. خوشبختانه امروز، هم در سپاه، هم در ارتش مى‌بینیم كه این چیزها كاملاً رعایت میشود. نظم چیز لازمى است. اگر نظم را از یك مجموعه‌ى نظامى، از یك واحد نظامى بگیرند، هیچ فایده‌اى ندارد. فرض كنید یك تیپ نظامى هزار نفر آدمند. خب، هزار نفر آدم كه این كارائى‌ها را ندارد. هزار نفر آدم وقتى در قالب یك تیپ، چند گردان، هر گردانى چند گروهان، هر گروهانى چند دسته، با فرماندهى‌هاى منظم، با حد مشخص، با دستور كارىِ منظم تشكیل شد، آنگاه این تیپ این توانائى را پیدا میكند؛ والّا هزار نفر آدم، بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور، از او كارى برنمى‌آید. نظم اینقدر مهم است. بنابراین انضباط ارزش است، بى‌انضباطى ارزش نیست؛ بى‌قانونى ارزش نیست، بر طبق مقررات عمل كردن ارزش است؛ این را توجه داشته باشند. این از این طرف؛ از آن طرف هم بعضى‌ها براى اینكه حركتهاى ابتكارى را، حركتهاى برخاسته‌ى از روحیه‌ى بسیجى را به حاشیه و انزوا برانند، به بعضى از مقررات دست‌وپاگیر تمسك نكنند؛ این هم این طرف قضیه است. اگر یك وقتى واقعاً دیده شد مقرراتى وجود دارد كه جلوى ابتكار را، جلوى حركت را، جلوى پیشرفت را میگیرد، آن كسانى كه باید آن مقررات را تغییر بدهند، تغییر بدهند و مانع را بردارند. از آن طرف، بى‌قانونى و خروج از مقررات انجام نگیرد؛ از این طرف، دست‌وپاگیرى مقررات و مزاحمت مقررات از میان برداشته شود. مدیریتهاى كلان در بخشهاى مختلف باید به این چیزها توجه كنند. به هر حال این یك بخشى بود از نگاهى كه ما به بسیج داریم.

 من به شما عرض بكنم؛ آینده‌ى كشور، آینده‌ى بسیار روشنى است. على‌رغم همه‌ى آنچه كه دشمنان ما هى خواسته‌اند و هى گفته‌اند و بعضى حنجره‌هاى غرض‌ورز و زبانهاى آلوده‌ى به بدخواهى آنها را تكرار كردند، تبلیغ كردند، یك عده‌اى هم ساده‌لوحانه باور كردند، حركت انقلاب اسلامى، یك حركت موفق است؛ تجربه‌ى روى زمین ما این را نشان میدهد. ما خیالبافى نمیكنیم؛ نمیخواهیم توهّم‌سازى كنیم و خودمان را با توهّماتِ خودمان خوشحال كنیم؛ نه، واقعیات را نگاه میكنیم، مى‌بینیم نظام جمهورى اسلامى و ملت ایران در سایه‌ى این نظام، در این سى و دو سال، روزبه‌روز پیشرفت كردند؛ آن هم پیشرفتهائى بسیار برجسته‌تر از پیشرفتهاى متعارف و معمول ملتها. بعضى از ملتها هستند كه مدیریتهاى خوبى دارند، كارهاى خوبى میكنند؛ ولى این حركت ملت ایران، موفقانه‌تر و كامیابانه‌تر بوده از آنچه كه در دنیا وجود دارد و متعارف است. در همه‌ى زمینه‌ها همین جور است؛ ما پیشرفت كرده‌ایم.

 بعضى از مشكلات در جامعه وجود دارد. پیشرفت كردن معنایش این نیست كه مشكلات نیست؛ معنایش این است كه حركت به سمت كامل شدن و بهتر شدن است؛ و این وجود دارد. در همه‌ى زمینه‌ها همین‌طور است؛ در زمینه‌ى سیاسى، در زمینه‌ى علمى، در زمینه‌ى تجربه‌هاى مختلف در عرصه‌هاى گوناگون، كه میتواند الهام‌بخش مدیرانى باشد كه در قسمتهاى مختلف كشور یا در مدیریتهاى كلان كشور حضور دارند؛ این میتواند به آنها كمك كند.

 و از همه مهمتر، پایبندى به ارزشهاست. پایبندى به مبانى و ارزشهائى كه انقلاب بر اساس آنها به وجود آمد، خیلى چیز مهمى است. به اعتقاد من، با نگاه و تشخیص من، امروز این پایبندى بیشتر از گذشته است. خب، اول انقلاب هیجانهاى جوانها خیلى زیاد بود - كه ناشى از همان شعله‌ى انقلاب بود - اما عمق در همه جا وجود نداشت.

 بنده آن روز هم با دانشجوها سر و كار داشتم؛ هفته‌اى یك بار میرفتم دانشگاه، پاسخ به سؤالات میدادم. در تهران و هر جاى دیگر هم كه میرفتم، همین جور بود؛ با سؤالات دانشجوها و ذهن دانشجوها مواجه بودم. امروز نگاه‌ها خیلى عمیق‌تر، بنیانى‌تر و برخاسته از ژرف‌نگرى بیشتر در مبانى است. آن روز هیجان بود، حركت بود، حركت هم حركت بسیار موفق و باارزشى بود، فداكارى‌هاى فراوانى هم شد؛ اما جوانِ امروز ما عمیق‌تر است. امروز آن مایه‌هاى هیجانى هم نیست، تبلیغات دشمن هم فراوان است، در عین حال جوانِ امروز اینجورى است. حالا بعضى‌ها از همه‌ى این مثبتات چشم میپوشند، نگاه میكنند به موارد آسیب‌یافته و ناهنجار؛ فقط ناهنجارى‌ها را مى‌بینند؛ این غلط است. ناهنجارى هست؛ باید نگاه كنیم ببینیم این ناهنجارى‌ها به سمت سلامت یافتن و عافیت یافتن است یا نه؛ اگر دیدیم به سمت سلامت است، به سمت درست شدن است، به سمت فهمیدن است، بفهمیم كه كار، كار موفقى است؛ آن هم در این دنیا؛ دنیائى كه مسائل تبلیغاتى از اطراف به جوان مؤمن و سالم ما تهاجم كردند.

 جوانهاى عزیز! این دیدگاه را پایه‌اى قرار بدهید براى حركت خودتان. سعى كنید در محیط پیرامونى اثر بگذارید. سعى كنید این تعمق را بیشتر كنید. سعى كنید آگاهى‌هاى اسلامىِ عمیق را در حوزه‌ى كارىِ خودتان گسترش بدهید. امروز خوشبختانه وسائل این كارها هم فراهم است. همین نوشته‌هاى شهید مطهرى و نوشته‌هاى فضلا و علماى برجسته‌اى كه امروز در قم و تهران و جاهاى دیگر هستند، چیزهاى خوبى است، معارف خوبى است، مطالب خوبى است؛ در آنها معنویت هست، عقلانیت هست، دقت هست، آینده‌نگرى هست. ذهن خودتان را به این معارف تبدیل كنید و این را در محیط پیرامون خودتان گسترش بدهید.

 البته یك روحى هم در اینجا وجود دارد و آن، ارتباط با خداست. هرچه میتوانید، ارتباط معنوى و شخصى خودتان با خداوند متعال را تقویت كنید؛ این خیلى باارزش است. این نگاه جوانانه‌ى شما، یك سخن گفتنِ از روى دل با خدا، یك استغفار، یك تهلیل و تكبیر، یك استغاثه، تضرع پیش پروردگار عالم، از شما جوانها، آثار خیلى زیادى را بر جا میگذارد؛ این را فراموش نكنید.

 این جلساتى هم كه دارید - جلسات معنویت و دعا و اینها - سعى كنید آنها را همراه كنید با معرفت. دعاى كمیل، همراه با شناخت مفاهیم دعاى كمیل و معرفت دعاى كمیل؛ دعاى ندبه، همین جور؛ و بقیه‌ى كارهائى كه انجام میگیرد، با معرفت باشد. از علماى محترم، خوب و صاحب فكر - كه بحمداللَّه هستند - استفاده بشود.

 این حركت، حركت موفقى است و ملت ایران به كمك همین روحیه‌هاى جوان و مؤمن و بسیجى و داراى ابتكار، ان‌شاءاللَّه قله‌هاى اقتدار جهانى را فتح خواهد كرد و به دست خواهد آورد و ان‌شاءاللَّه پرچم اسلام را بر این قله‌ها خواهید كوبید؛ همچنان كه سى سال پیش كسى خیال نمیكرد كه شعار اسلام و قرآن و ایمان به مبانى اسلامى در كشورى مثل تونس یا در كشورى مثل مصر بلند شود. امروز این شعارها را مشاهده میكنید. ان‌شاءاللَّه این روند رو به گسترش است.

 پروردگارا ! به محمد و آل محمد، فضل و رحمت و كرامات خود را بر این دلهاى پاك و روشن نازل بفرما. پروردگارا ! به محمد و آل محمد، ما را در هر نقطه‌اى از كشور و در هر بخشى از بخشهاى مجموعه‌ى این كشور قرار داریم، موفق بدار كه بتوانیم بر طبق رضاى تو عمل كنیم. پروردگارا ! دشمنان این ملت را منكوب و سركوب كن. پروردگارا ! وسائل عزت و شرف و افتخار دینى و اسلامى این ملت را روزبه‌روز براى او فراهم‌تر بفرما. پروردگارا ! ارواح طیبه‌ى شهیدان عزیز ما را با پیغمبر و اولیائش محشور بفرما. پروردگارا ! روح مطهر امام بزرگوار ما را با اولیائش محشور كن.

 والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) كلیم كاشانى‌
2) زلزال: 7
3) حج: 40
4) محمد: 7
5) نهج‌البلاغه، نامه‌ى 47

...

نوشته شده در تاریخ جمعه 22 مهر 1390 توسط گمنام | نظرات ()
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.: Theme By Blog Skin :.
قالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic