مجاهد313 // جانم فدای رسول الله صل الله علیه و آله

نزدیک شدن به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی بهانه خوبی است تا دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) در این باره مرور شود.

 
  سایت دانشجویی خبر نامه ی دانشجویان ایران در اقدامی جالب اقدام به بازخوانی بر خی از دیدگاههای رهبر کبیر انقلاب ،در قالب مصاحبه ای مجازی نموده است که عینا در ذیل می آید .
مقدمه:
حكومت اسلامى حكومتى‏ است كه اولًا صد در صد متكى به آراى ملت باشد؛ به شیوه‏اى كه هر فرد ایرانى احساس كند كه با رأى خود سرنوشت خود و كشور خود را مى‏سازد. و چون اكثریت قاطع این ملت مسلمانند بدیهى است كه باید موازین و قواعد اسلامى در همه زمینه‏ها رعایت شود. كسانى كه سابقه خیانت دارند و بر خلاف معیارهاى اسلامى تجاوز به حقوق دیگران كرده‏اند، حق دخالت در این حكومت را ندارند.( 24 دى 1357)
 
جنگ امروز ما، جنگ با اسرائیل نیست؛ جنگ ما، جنگ با عربستان و شیوخ خلیج فارس نیست؛ جنگ ما، جنگ با ابرقدرتهاى شرق و غرب نیست؛ جنگ ما، جنگ مكتب ماست علیه تمامى ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ اسلام است علیه تمامى نابرابریهاى دنیاى سرمایه دارى و كمونیزم؛ جنگ ما جنگ پابرهنگى علیه خوشگذرانیهاى مرفهین و حاكمان بى‏درد كشورهاى اسلامى است. این جنگ سلاح نمى‏شناسد، این جنگ محصور در مرز و بوم نیست، این جنگ، خانه و كاشانه و شكست و تلخى كمبود و فقر و گرسنگى نمى‏داند. این جنگ، جنگ اعتقاد است، جنگ ارزشهاى اعتقادى- انقلابى علیه دنیاى كثیف زور و پول خوشگذرانى است. جنگ ما، جنگ قداست، عزت و شرف و استقامت علیه نامردمیهاست.( 13/ 4/ 67)
 
سوال : با توجه به نزدیک شدن به دوره نهم مجلس شورای اسلامی توصیه شما به مردم برای انتخاب کاندیدا ها چیست؟
 
*مردم می بایست  با بصیرت و درایت و تحقیقْ كاندیداها را شناسایى كرده، و به‏ سوابق و روحیات و خصوصیات دینى- سیاسى نامزدهاى انتخاباتى توجه نمایند. مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانى رأى دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت كنند، و طعم تلخ فقر را چشیده باشند، و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طینتان عارف، و در یك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدى- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- باشند. و افرادى را كه طرفدار اسلام سرمایه دارى، اسلام مستكبرین، اسلام مرفهین بى‏درد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان، و در یك كلمه، اسلام امریكایى هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمایند.
 
و از آنجا كه مجلس خانه همه مردم و امید مستضعفین است، در شرایط كنونى نباید كسى انتظار داشته باشد كه حتماً نمایندگان باید از گروه و صنف خاصى باشند. باید توجه داشت كه هنوز خیلى از مسائل وجود دارد كه به نفع محرومین باید حل و فصل شود. و تمیز بین كسانى كه در تفكر خود خدمت به اسلام و محرومان را اصل قرار داده‏اند، با دیگران كار مشكلى نیست.(11 فروردین 1367)
 
سوال: ویژگی نماینده متعهد  که برای مجلس مناسب باشد چیست؟ و بهتر بپرسیم مردم چگونه می توانند نماینده متهد را شناسایی کنند؟
 
*نماینده متعهد كسى است كه تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت. همه مدیران و كارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حكومت عدل موظفند كه با فقرا و مستمندان و پابرهنه‏ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمكنین و مرفهین، و در كنار مستمندان و پابرهنه‏ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگى است كه نصیب اولیا شده و عملًا به شبهات و القائات خاتمه مى‏دهد، كه بحمد اللَّه در جمهورى اسلامى ایران، اساس این تفكر و بینش در حال پیاده شدن است.
 
سوال: شما در سخنان خود به همنشینی با پا برهنگان اشاره کردید و ما دانشجویان امروز می خواهیم بدانیم که در اصل جایگاه مبارزه با فقر و فساد و تبعیض در جمهوری اسلامی  چیست؟
 
*اساس كار یك جمهورى اسلامى، تأمین استقلال مملكت و آزادى ملت و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است كه در همه زمینه‏هاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى با توجه به معیارهاى اسلامى، اصلاحات لازم را به عمل آورد. این اصلاحات با مشاركت كامل همه مردم خواهد بود. و هدفش قبل از هر چیز از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگى براى اكثریت قاطع مردم ماست كه از همه جهت مورد ظلم واقع شده‏اند( 11 آذر 1357)
 
اسلامِ بزرگ تمام تبعیضها را محكوم نموده و براى هیچ گروهى ویژگى خاصى قرار نداده؛ و تقوا و تعهدِ به اسلام، تنها كرامت انسانهاست. و در پناه اسلام و جمهورى اسلامى، حق اداره امور داخلى و محلى و رفع هر گونه تبعیض فرهنگى و اقتصادى و سیاسى متعلق به تمام قشرهاى ملت است،( 26 آبان 1358)
 
سوال: در نگاه شما سرمایه داری و رفاه طلبی بسیار مذموم است علت این امر چیست؟
 
تمام این فسادهایى كه ملاحظه مى‏كنید از ناحیه این طبقه بالاست كه در مردم سرایت كرده است یعنى قهرى است كه وقتى كه این طبقه بالا آن بالاها هستند و براى سگشان هم اتومبیل مثلًا چهار صد هزار تومانى دارند، این طبقه ضعیف دیگر تحملشان از بین مى‏رود از این جهت باید این طبقه بالا اگر بخواهند ملت را راضى بكنند از آن بالا یك قدرى پایین بیایند، مردم هم راضیند كه یك خورده بالا باشند اما مردم راضى نیستند این طور باشد، نمى‏شود این طور.(23 اردیبهشت 1358)
 
ملت عزیز ما كه مبارزان حقیقى و راستین ارزشهاى اسلامى هستند، به خوبى دریافته‏اند كه مبارزه با رفاه طلبى سازگار نیست؛ و آنها كه تصور مى‏كنند مبارزه در راه استقلال و آزادى مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه دارى و رفاه طلبى منافات ندارد با الفباى مبارزه بیگانه‏اند. و آنهایى هم كه تصور مى‏كنند سرمایه داران و مرفهان بى‏درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه مى‏شوند و به مبارزان راه آزادى پیوسته و یا به آنان كمك مى‏كنند آب در هاون مى‏كوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبى، بحث دنیاخواهى و آخرت‏جویى دو مقوله‏اى است كه هر گز با هم جمع نمى‏شوند. و تنها آنهایى تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بى‏بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعى انقلابها هستند. ما باید تمام‏ تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتى كه ممكن است خط اصولى دفاع از مستضعفین را حفظ كنیم. مسئولین نظام ایرانِ انقلابى باید بدانند كه عده‏اى از خدا بیخبر براى از بین بردن انقلاب هر كس را كه بخواهد براى فقرا و مستمندان كار كند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فوراً او را «كمونیست» و «التقاطى» مى‏خوانند. از این اتهامات نباید ترسید. باید خدا را در نظر داشت. ما براى احقاق حقوق فقرا در جوامع بشرى تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم كرد( 29 تیر 1367)
 
 
سوال: این وظیفه ( یعنی بر طرف کردن فقر ) بر عهده کیست؟ و راهکار این موضوع را در چه می بینید؟
 
*این به عهده علماى اسلام و محققین و كارشناسان اسلامى است كه براى جایگزین كردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‏هاى سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه‏ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند. البته پیاده كردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه‏هاى اقتصادى آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه دارى غرب و اشتراكى شرق، بدون حاكمیت همه جانبه اسلام میسر نیست و ریشه كن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حكومت اسلامى همچون جمهورى اسلامى ایران نیازمند به زمان باشد، ولى ارائه طرحها و اصولًا تبیین جهت‏گیرى اقتصاد اسلام در راستاى حفظ منافع محرومین و گسترش مشاركت عمومى آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهیدستى به شمار مى‏رود و بیان این حقیقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلام هیچ امتیاز و برترى‏اى از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتى به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلّم راه شكوفایى و پرورش استعدادهاى خفته و سركوب‏شده پابرهنگان را فراهم مى‏كند.( 6 مرداد 1366)
 
سوال: نقش مسئولین در امر مبارزه با فقر و فساد و تبعیض چیست؟
 
*مسئولین محترم كشور ایران على رغم محاصرات شدید اقتصادى و كمبود درآمدها، تمامى كوشش و تلاش خود را صرف فقرزدایى جامعه بکنند و همه آرمان و آرزوى ملت و دولت و مسئولین كشور ما است كه روزى فقر و تهیدستى از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند كشور از رفاه در زندگى مادى و معنوى برخوردار باشند. خدا نیاورد آن روزى را كه سیاست ما و سیاست مسئولین كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشترى برخوردار شوند. معاذ اللَّه كه این با سیره و روش انبیا و امیر المؤمنین و ائمه معصومین- علیهم السلام- سازگار نیست این از برکات انقلاب ماست كه همواره به حمایت از پابرهنگان برخاسته است و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده كرده است. (6 مرداد 1366)
 
سوال: شما در بیانات خود به تحریم دشمن علیه ایران اشاره کردید به نظر شما اساسا علت این که روز به روز تحریم ها و فشار ها علیه ایران اسلامی بیشتر می شود چیست ؟ریشه این اقدامات دشمن را در چه می بینید؟
 
*از آنجا كه محرومیت‏زدایى، عقیده و راه و رسم زندگى ما است، جهانخواران در این مورد هم ما را آرام نگذاشته‏اند و براى ناتوان ساختن دولت و دست‏اندركاران كشور ما حلقه‏هاى محاصره را تنگتر كرده‏اند و بغض و كینه و ترس و وحشت خود را در این حركت مردمى و تاریخى تا مرز هزاران توطئه سیاسى- اقتصادى ظاهر ساخته‏اند و بدون شك جهانخواران به همان میزان كه از شهادت طلبى و سایر ارزشهاى ایثارگرانه ملت ما واهمه دارند، از گرایش و روح اقتصاد اسلام به طرف حمایت از پابرهنگان در هراسند و مسلّم هر قدر كشور ما به طرف فقرزدایى و دفاع از محرومان حركت كند، امید جهانخواران از ما منقطع و گرایش ملتهای جهان به اسلام زیادتر مى‏شود و مسئولین و مردم توصیه نمایند كه ما نباید گرایش و توجه بى‏شائبه محرومین را به انقلاب و حمایت بی دریغ آنان را از اسلام فراموش كنیم و بدون جواب بگذاریم.(6 مرداد 1366)
 
سوال: آن چیزی که از این تحریم ها به خصوص در سیاست تحریم نفت ایران که اخیرا در اتحادیه اروپا تصویب شد  برداشت می شود این است که دشمن می خواهد با فشار آوردن و انواع تحریم ها جمهوری اسلامی ایران را مجبور به عقب نشیننی از آرمان ها کند .
 
*ایران امكانات و ظرفیتهاى مختلف و فراوانى براى رشد اقتصادى دارد كه اگر نفت هم نباشد بتواند در رشد خود و از بین بردن فقر پیروز شود. از قبیل معادن مختلف كه در صنایع اهمیت زیادى دارد و همچنین امكانات كشاورزى و دامدارى و مهمتر از همه، وجود استعدادهاى سرشار و خلاق انسانى. و نفت را در ضمن اینكه به هر كس كه مشترى باشد و با رعایت عدل و انصاف از ما بخرد و پول آن را بدهد مى‏فروشیم، سعى هم خواهیم كرد كه از خود نفت در صنایع مختلف استفاده كنیم.( 19 دى 1357)
 
سوال: در آخر توصیه شما برای ایران امروز و جوانان در آستانه انتخابات دوره نهم  چیست؟
 
اینك به مرحله حساسى از دوران انقلاب اسلامى خود رسیده‏ایم. دورانى كه باید از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمدیده ایران بهره‏مند شوند؛ دورانى كه باید شكوه نظام عدل اسلامى را لمس كنید؛ دورانى كه همه باید دست به دست هم بدهیم تا ریشه فقر و استضعاف را بركنیم. شما مردم شریف ایران در جریان مبارزه با استعمار و استثمار پیروزى بزرگى به دست آوردید و توانستید با اتكال به خداى متعال و وحدت كلمه و مشاركت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه كنید و پشت ابرقدرتها را بلرزانید. اكنون نیز با خودیارى و همكارى براى مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج شوید، و با تأیید الهى به نجات مردم مستضعف كمر همت ببندید( 21 فروردین 1358)


...

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 بهمن 1390 توسط سجاد محمودی | نظرات ()
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.: Theme By Blog Skin :.
قالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات