مجاهد313 // جانم فدای رسول الله صل الله علیه و آله

بسم الله الرحمن الرحیم

(عن إلزام الناصب ص 202؛ ویوم الخلاص ص 712):
قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (من قاتلنی فی الأولى، وقاتل أهل بیتی فی الثانیة، حشره الله فی الثالثة مع الدجّال).
1-رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: هر کس با من در اول کارزار کند وبا اهل بیت من در دوم قتال نماید خدایش در مرحله سوم با دجال محشور فرماید. (قتال در اول قتال بر تنزیل ورسالت است که در عهد رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم بود وقتال با اهل بیت علیهم السلام قتال بر اساس تأویل وارجاع وادعاه حق وحکم به قرآن وسنت بود وقتال سوم قتال مهدی علیه السلام است).
************************************************** ​**************
عن إلزام الناصب ص 202؛ ویوم الخلاص ص 713):
قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (إنَّه یخرج من المشرق من قریة یقال لها: یهوداء وهی قریة من قرى

أصفهان وبلدة من بلدان الأکاسرة. تحته حمار أقمر، وهو مطموس العین مکسور الظفر والنظر، ویخرج منه الحیّات (وقیل: الحباب) وهو محدودب الظهر، قد صور کلّ سلاح فی یدیه حتَّى الرمح والقوس، یخوض البحار إلى الکعب. وهو قصیر القامة کهل، مکتوب بین عینیه: کافر).
2-رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: او (دجال) از مشرق از دهی بنام یهودا، که از روستاهای اصفهان وشهری از شهرهای خسروان ایرانی است بیرون می آید ودر زیر او دراز گوشی (خری) سفید رنگ باشد وخود نابینا وناخن شکسته است واز او مارها (مارهای خطرناک) بیرون آید. گوژپشت است تصویر هر گونه اسلحه ای حتَّى نیزه وکمان در دست دارد. وتا برآمدگی پشت پا در دریاها فرو رود وکوتاه قد ودر سن کهولت باشد در میان دو چشمش کلمه کافر نوشته.
************************************************** ​************
(یوم الخلاص ص 716):
قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (أیّها الناس، ما بعث الله نبیّاً إلاَّ وقد أنذر قومه الدجّال. وإنَّ الله قد أخَّره إلى یومکم هذا. فمهما تشابه علیکم فی أمره فإنَّ ربّکم لیس بأعور(؟؟؟) إنَّه یخرج على حمار عرض ما بین أذنیه میل. یخرج ومعه حبّة ونار وجبل من خبز ونهر من ماء. أکثر تباعه الیهود والنساء والأعراب یدخل آفاق الأرض کلّها إلاَّ مکّة ولا بیتها. والمدینة ولا بیتها فإنَّهما محرّمتان علیه).
3-رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: ای مردم خدا هیچ پیغمبری مبعوث نفرمود جز آنکه قومش را از خطر دجال بیم داد. وهمانا خدا او را تا امروز به تأخیر افکند پس هرگاه امر او بر شما مشتبه گردد همانا پروردگار شما کور نیست(؟؟؟) او بیرون می آید وبر خر سوار است فاصله میان دو گوش خر یک میل راه است. بیرون می آید بهشت وآتش وکوهی از نان ونهری از آب با او باشد.بیشتر پیروانش یهودان وزنان واعراب باشند به همه آفاق زمین وارد می شود بجز مکه معظمه وحوالی آنجا وبجز مدینه منوره وحوالی آنجا که این دو جا بر وی حرام شده است.
************************************************** ​************

(یوم الخلاص ص 714):
قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (الدجّال یبصر بإحدى عینیه ولا یبصر بالأخرى، طویل القامة، أزرق العینین، أعمش بوجهه أثر الجدری، أبخر الفم کبیر الأسنان، مقلب الأظافر، أجدر الجسم لا شعر فی جسده، متنقع الرأس، طویل العنق، شانئ (سیّئ الخلق) أصابعه تصل حدّ کفّه. کلامه له دوی، عالی الأکتاف، طارج الجبهة فی إحدى عینیه عیب، لحیته بشاخین تصل سرّته عبوس، شروس، تحته حمار أحمر، أزرق الأطراق، بین أذنیه مقدار عشرین میلاً؟ رأسه کالجبل العظیم ظهره یناسب رأسه، خطوته عشرون میلاً؟ على جبینه سطران مکتوبان یقرأهما کلّ مؤمن، ویجحدهما کلّ کافر، الأوّل مکتوب فیه: الشقی من تبعک، والسطر الثانی: السعید من فارقک. وأکثر عسکره الیهود وأولاد الزنا. عن یمینه جبل أخضر، وعلى شماله جبل أسود، یسیران ویقفان بوقوفه، ویقول: هذه جنَّتی، وهذه ناری من أطاعنی أدخلته جنَّتی ومن عصانی أدَّبته بسیف نقمتی).
4-رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: دجال با یک چشم می بیند وبا یک چشم نمی بیند. بلند قامت وکبود چشم. آب از چشمش می چکد. آبله گون. دارای گند دهن ودندان درشت. ناخن برگشته. آثار آبله در بدنش موجود.
بدنش بی مو سرش غبار آلوده درازگون بدخو انگشتانش دراز که به حد دو دستش می رسد در سخنش آوای غلیظ باشد شانه های او بالا، پیشانی گرفته در یکی از چشمهایش عیب است ریشش بلند است که بنافش می رسد چهره در همرفته بد سرشت در زیر او خری سرخ رنگ که اطراف آن کبود است میان دو گوش ونافله بیست میل باشد؟
سرش مانند کوه بزرگ وپشتش مناسب با سر آن است یک گام او مسافت بیست میل؟ بر پیشانی او سطر نوشته که آنرا هر مؤمنی می خواند وهر کافری آنرا انکار می کند. در سطر اول نوشته.
تبهکار کسی است که پیروی تو کند ودر سطر دوم نوشته سعادتمند کسی است که از تو جدا گردد.
وبیشتر لشکریانش یهود وزنازادگان باشند در جانب راستش کوه سبز ودر جانب چپ وی کوه سیاهی است که با او سیر می کنند وچون بایستد می ایستند وخود گوید: این بهشت من واین جهنم من است هر کس اطاعتم کند به بهشتش می برم وهر کس نافرمانی من کند او را به تازیانه ی عذابم ادب می کنم.

************************************************** ​**************
یوم الخلاص ص 715):
قال رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم: (إنَّه لم تکن فتنة فی الأرض منذ ذرأ الله ذرّیة آدم، أعظم من فتنة الدجّال... وإنَّ الله لم یبعث نبیّاً إلاَّ حذَّر أمّته الدجّال وأنا آخر الأنبیاء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فیکم لا محالة).
5-رسول اکرم صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: هیچ فتنه ای در زمین از روزی که خدا ذریه آدم علیه السلام را آفرید بزرگتر از فتنه دجال نیست وهمانا خدا پیغمبری مبعوث نفرمود جز آنکه امتش را از دجال بر حذر داشت ومن آخرین پیغمبرم وشما آخرین امت می باشید واو ناگزیر در میان بیرون می آید....

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 مرداد 1390 توسط بهنام روان بخش | نظرات ()
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.: Theme By Blog Skin :.
قالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic